کاشفان هیچ

(کاشفان هیچ فریاد برآوردند ما کیمیاگریم)

1 - گاهی مرگ همین گیلاس است که از شاخه هایش سکوت می چکد   2 - صدای جویبار ما هم می گذریم شامگاهی خزانی   3 - خواب یا بیدار اسم شب من برای گذشتن تویی
/ 6 نظر / 61 بازدید
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست