باد بهار--

تنها شکوفه اش بر آب افتاد

نهالک ِ به

/ 2 نظر / 11 بازدید
لی لی

یه سوال : واقعا واژه "نهالک" درسته؟؟ جایی استفاده کردم بهم گفتن چون نهال یعنی درخت کوچک، استفاده از "ک" تصغیر جایز نیست. درست گفته اند یا ...؟؟