راه نمی شناسم

امّا در دلم شبانه ای ست

که مرا به ماه می خوانَد

/ 2 نظر / 48 بازدید
مریم ابولی

سلام آقای شریفی:خوشا به حال شماکه روشن ترین راه را در دل خویش دارید!اهل دل می گویند این شبانه،شاهراه است!...[گل]

مریم ابولی

آه!راستی یادم رفت بگویم!بسیارزیباست![گل]