در انتظار تو

دری باز شد و

دری بسته

و اتفاق

تهی بود

/ 2 نظر / 12 بازدید

در انتظار تو دری باز شد دری بسته

اختردانش

بسیار عالی بود استاد عزیز می آیند و می روند هر یک اما در پی مقصود خویش در شتاب! آن که بوده است و نرفته تا هنوز تنها مجسمه آن غریبه است گوشه خالی میدان که مرد بر نیمکت صبحگاهی هر روز انتظار را با نگاه سنگی اش قسمت می کند! [گل][گل][گل]