آغاز سطر

مرا نوشتم

مدهوش ِ تو؛

پایان سطر

هر سه گم شده بودیم

/ 1 نظر / 47 بازدید
میم.الف

آی!آی!آی!...ازدست این برمودای مهربان!