تو گلی هستی

که برای زمان می شکفی

من زمان نیستم

/ 1 نظر / 75 بازدید
میم.الف

تنهاگلهای مهربانی اند که همیشه بهارند!وبرای همه ی دلهازمان به ارمغان می آورند.عشق وامیدوایمان و...بدان سبب که مهربانند،همیشه بهارند! سرفرازباشید.