.

جیرجیرکان !

دمی خموش

سکوت یار را نمی شنوم

/ 5 نظر / 11 بازدید
معصومه جمالی مهر

چه زیبا! با احترام

معصومه جمالی مهر

خیلی نیستید....

شبنمکده

زبان گنجشکها را نبرید که گنجشکهای بی زبان ترانه های جنگل را از یاد نپمی برند

شاپرک

بله .یار سکوتش هم شنیدنیست